Slysabætur
Landslög – liðsstyrkur í slysabótum

Sérfræðiþekking og áratuga reynsla af innheimtu slysabóta. Við leggjum okkur 
fram við að ná árangri til hagsbóta fyrir viðskiptavini okkar. Kannaðu rétt þinn 
strax, þér að kostnaðarlausu – því fyrr því betra.

SÉRHÆFРÞEKKING

BETRI MÖGULEIKAR

Reynsla okkar af málum er snerta slysabætur spannar áratugi. Við bjóðum fyrsta
flokks þjónustu á öllum sviðum bótaréttar. Í trausti og trúnaði getur þú leitað
réttar þíns með okkar liðsstyrk.
BÆTUR VEGNA UMFERÐARSLYSA

Eftir umferðarslys, til dæmis bifhjólaslys, vélsleðaslys eða fjórhjólaslys, getur þú átt rétt á bótum hvort sem þú varst í rétti eða órétti. Mikilvægt er að hafa í huga að skyldutrygging viðkomandi ökutækis nær bæði yfir ökumann, farþega og aðra sem bíða heilsutjón af slysinu. Það skiptir því ekki máli hvort þú varst í rétti eða órétti. Við sjáum um öll bótamál fyrir þig, frá upphafi til enda.

Hafðu óhikað samband!
Ráðgjöf okkar um bótarétt þinn er þér að kostnaðarlausu.

BÆTUR VEGNA
VINNUSLYSA

Við vinnuslys getur þú átt rétt á að fá bætur auk dagpeninga. Réttur til bóta úr slysatryggingu launþega er óháður því hvort einhverjum verður kennt um slysið eða ekki. Beri vinnuveitandi sök á slysinu, t.d. vegna ófullnægjandi vinnuaðstæðna eða gáleysis samstarfsmanna  kann að stofnast skaðabótakrafa á hendur vátryggingafélagi vinnuveitandans.

Brýn nauðsyn er á að tilkynna vinnuslys strax, t.d. til Sjúkratrygginga Íslands, Vinnueftirlits ríkisins og tryggingafélags þíns þar sem réttur til bóta getur annars farið forgörðum.

BÆTUR VEGNA
ANNARRA SLYSA

Skaði vegna líkamsárásar, læknismeðferðar (læknamistök) og margvísleg slys eða önnur atvik geta skapað rétt til skaðabóta.

Í kjölfar slysatviks kann að stofnast réttur til bóta fyrir:

Útlögðum sjúkrakostnaði – t.d. fyrir læknismeðferð og sjúkraþjálfun, ferðakostnaði, munatjóni, þjáningu, tímabundnu atvinnutjóni, varanlegum miska og varanlegri örorku, þ.e. vegna framtíðartekjuskerðingar af völdum slyss.

Hafðu óhikað samband og fáðu ráðgjöf um mögulegar bætur frá sérfræðingum Landslaga.

ALGENGAR SPURNINGAR UM RÉTT ÞINN

Hver er réttur minn til:

Launa frá vinnuveitanda mínum meðan ég er óvinnufær og þá hversu há laun og hve lengi?

Skaðabóta af hendi þessi sem varð valdur að slysinu?

Skaðabóta frá vátryggingafélagi þessi sem varð valdur að slysinu?

Skaðabóta frá vátryggingafélagi mínu?

Skaðabóta frá Sjúkratryggingum Íslands?

Milliliðalaus aðgangur
að lögfræðingi þínum

ENGIN MÁL ERU LÍTIÐ MÁL

Á fréttasíðum okkar má sjá hvernig við höfum leitt til lykta skaðabótamál umbjóðenda
okkar á farsælan hátt. Farið er með öll mál umbjóðenda okkar sem stórmál. Þeir sem
best til þekkja, leita til okkar. Það teljum við bestu meðmælin.

hrl. / LL.M / Eigandi / Fagleg umsjón

hrl. / Eigandi

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF UM SLYSABÆTUR

Ef þú telur að þú eigir rétt á slysabótum eða hefur spurningar um bótarétt getur þú
pantað símaviðtal hjá okkur þér að kostnaðarlausu. Við svörum um hæl.

  Landslög kappkosta
  að veita einstaklingum
  jafnt sem fyrirtækjum fyrsta
  flokks lögfræðiþjónustu.