FRÉTTIR

Skaðabætur vegna fasteignagalla sem áður hafði verið dæmt um en ekki lagfærður

birt 7. apríl 2022

Héraðsdómur Reykjavíkur kvað nýverið upp dóm þar sem kaupanda fasteignar voru dæmdar bætur úr hendi erfingja seljanda fasteignar vegna skorts á upplýsingum við sölu fasteignarinnar. Í málinu lá fyrir að kaupandi hafði ekki fengið upplýsingar um eldra matsmál og dómsmál sem húsfélagið hafði staðið í vegna m.a. galla á klæðningu ...

Slit á sérstakri sameign

birt 1. apríl 2022

Unnur Lilja Hermannsdóttir lögmaður skrifaði grein í nýjasta hefti Lögmannablaðsins um slit á sérstakri sameign. Í greininni er vikið að nýlegum álitaefnum sem upp hafa komið hvað varðar slit á sérstakri sameign með nauðungarsölu. Í greininni er bent á að hafi því landi sem leitað er nauðungarsölu ...

Landslög skora hátt hjá Chambers & Partners

birt 21. mars 2022

Alþjóðlega matsfyrirtækið Chambers & Partners rannsakar árlega gæði þeirrar þjónustu sem íslenskar lögfræðistofur veita, m.a. með því að taka viðtöl við viðskiptavini og sérfræðinga sem nýta sér þjónustu lögfræðistofanna. Nýverið birti fyrirtækið niðurstöður vegna gæðakönnunar á íslenskum lögfræðistofum sem gildir árið 2022. Þjónusta lögmanna Landslaga er metin á tveimur sérfræðisviðum, ...

Hæstiréttur hafnar beiðni um áfrýjun í máli Slayer

birt 21. janúar 2022

Með dómi Landsréttar 12. nóvember 2021 var staðfestur dómur Héraðsdóms Reykjavíkur þar sem fallist á kröfu K2 Agency Limited, umboðsfyrirtæki bandarísku þungarokkhljómsveitarinnar Slayer, á hendur fyrirsvarsmanni skipuleggjanda tónlistarhátíðarinnar Secret Solstice vegna eftirstöðva þóknunar Slayer fyrir að spila á hátíðinni í júní 2018. Féllst Landsréttur á að í tölvupósti fyrirsvarsmannsins til ...

Skaðabætur dæmdar vegna útboðs á byggingu GAJA

birt 20. desember 2021

Með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur sem kveðinn var upp þann 20. desember 2021 var komist að þeirri niðurstöðu að Sorpa bs. hefði brotið lög um opinber innkaup nr. 120/2016 í innkaupaferli sínu vegna byggingar gas- og jarðgerðarstöðvar á Álfsnesi (GAJA) og að Sorpu bæri af þeim sökum að greiða umbjóðanda Landslaga, ...

Lokið við sölu og endurleigu óvirkra farsímainnviða Sýnar hf.

birt 16. desember 2021

Eins og greint var frá hér á síðunni þann 1. apríl 2021 hafa lögmenn Landslaga veitt Sýn hf. ráðgjöf um sölu og endurleigu á óvirkum farsímainnviðum félagsins til erlenda fjárfestisins DigitalBridge Group og tengdra aðila. Þann 14. desember sl. voru samningar um söluna undirritaðir og gengu viðskiptin þar ...

Samkeppniseftirlitið samþykkir samruna Marel og Völku

birt 2. nóvember 2021

Samkeppniseftirlitið hefur samþykkt samruna Marel Iceland ehf. og Völku ehf. Fyrirtækin starfa bæði við framleiðslu og þjónustu búnaðar sem notaður er til matvælavinnslu. Við rannsókn málsins aflaði Samkeppniseftirlitið upplýsinga og sjónarmiða m.a. frá framkvæmdastjórn ESB, ESA og systureftirlita á Norðurlöndum. Niðurstaða rannsóknar Samkeppniseftirlitsins var sú að samrunaaðilar myndu áfram njóta ...

Isavia sýknað af kröfum Drífu

birt 13. október 2021

Héraðsdómur Reykjavíkur hefur í annað sinn kveðið upp dóm í máli Drífu ehf. gegn Isavia ohf. Héraðsdómur sýknaði Isavia upphaflega af öllum kröfum Drífu en Landsréttur komst að þeirri niðurstöðu að taka þyrfti málið aftur til meðferðar þar sem héraðsdómur þyrfti að vera skipaður sérfróðum meðdómsmönnum. Í málinu ...