Hæstaréttarlögmaður

Menntun:

LL.M. frá Stanford Law School 2007 í Corporate Governance and Practice.

Cand. jur. frá Háskóla Íslands 1997.

Nám í vátryggingarétti og alþjóðlegum einkamálarétti við Háskólann í Árósum 1996.

 

Málflutningsréttindi:

Málflutningsréttindi fyrir Hæstarétti 2004.

Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi 1998.

 

Starfsreynsla:

Lögmaður hjá Landslögum frá 1997.

 

Önnur störf:

Í stjórn Lögmannafélags Íslands frá 2019, varamaður í stjórn félagsins 2017-2019.

Formaður eftirlitsnefndar með starfsemi Íslandspósts samkvæmt ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 8/2017 frá 2017.

Sat í siðareglunefnd Lögmannafélags Íslands 2016-2019.

Skipaður varaformaður úrskurðarnefndar raforkumála frá 2011.

Í laganefnd Lögmannafélags Íslands 2008-2012.

Settur nefndarmaður ad hoc 2011 í nefnd um dómarastörf samkvæmt lögum nr. 15/1998.

Í stjórn Íslandsdeildar Amnesty International 2000-2004.

 

Kennsla:

Kennsla í fullnusturéttarfari við Háskólann í Reykjavík frá 2014.

Kennsla á námskeiði til öflunar réttinda til að vera héraðsdómslögmaður frá 2008.

Umsjónarmaður og leiðbeinandi meistararitgerða við Háskóla Íslands frá 2010.

Umsjónarmaður og leiðbeinandi með B.A. ritgerðum við Lagadeild Háskóla Íslands 2005-2006.

Stundakennari í skaðabótarétti við Háskólann í Reykjavík 2005.

Kennsla í samningarétti á meistarastigi við Viðskiptaháskólann á Bifröst haustið 2004.

Stundakennsla í skaðabótarétti og leigurétti við Lagadeild Háskóla Íslands haustið 1999.

Umsjónarmaður og leiðbeinandi meistararitgerðar við Háskólann í Reykjavík 2008.

Hefur haldið nokkur námskeið í samningagerð og samningahagfræði við Endurmenntun Háskóla Íslands.

Kennsla í samningagerð og samningahagfræði á námskeiðum um mannvirkjagerð við Endurmenntun Háskóla Íslands 2010 og 2011.

 

Ritstörf:

„Viðhorf almennings til lögfræðinga“, meðhöfundur, Úlfljótur 4. tbl. 1995.

„Stutt ágrip í vátryggingarétti“, birt á www.rettur.is.

„Handalögmál og ábyrgðartakmarkanir í skilmálum vátrygginga“ Lögmannablaðið, 2. tbl. maí 2001.

„Ónákvæmni í dómsorði“, Lögmannablaðið, 1. tbl. mars 2002.

„Ábyrgðartakmarkanir í skilmálum vátrygginga og ófrávíkjanlegar reglur laga nr. 20/1954 um vátryggingarsamninga“, Tímarit lögfræðinga, 1. hefti 2004.

„Upphaf fyrningarfrests samkvæmt 99. gr. umferðarlaga nr. 50/1987“, Afmælisrit – Viðar Már Matthíasson sextugur 16. ágúst 2014, Reykjavík 2014.

 

Helstu sérsvið: Samningagerð, samrunar og yfirtökur, fjármunaréttur, kröfuréttur, vátryggingaréttur, skaðabótaréttur og málflutningur.

 

Tölvupóstur: vidar@landslog.is